I. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk: VDAR), kā arī dalībvalstu nacionālo datu aizsardzības likumu un citu nosacījumu pārzinis ir:

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā pastāvīgā pārstāvniecība (Baltijas valstis)

Breite Str. 29

10178 Berlīne

Vācija

Tālr.: 00371 6732 0718

E-pasts: info(at)ahk-balt.org

Mājaslapa: www.ahk-balt.org

 

II. Par datu apstrādi

1. Personas datu apstrādes apjoms

Mūsu lietotāju personas datu apstrāde galvenokārt tiek veikta pilnvērtīgas mājaslapas darbības īstenošanas un ar tās saistītā satura un pakalpojumu nolūkos. Personas datu apstrāde notiek tikai ar lietotāja piekrišanu. Kā izņēmums tiek minēts gadījums, kad iepriekšēju lietotāja piekrišanu kādu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt, un datu apstrāde ir atļauta ar likumu.

2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes piekrišanas jautājumos par centrālo juridisko pamatu kalpo Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Veicot personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma izpildei, kurā datu subjekts ir arī viena no līgumslēdzēju pusēm, ir attiecināms VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Šis attiecas arī uz pirmslīguma procedūrām. Ja datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu mūsu sabiedrības vai trešās personas pamatotās intereses, un ja datu subjekta intereses, pamattiesības un pamatbrīvības joprojām paliek prioritāras, stājas spēkā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3. Datu dzēšana un uzglabāšanas ilgums

Subjekta dati tiek dzēsti vai bloķēti, tiklīdz to uzglabāšanas mērķis ir sasniegts. Taču datu uzglabāšana ir iespējama, ja to paredz Eiropas vai valstu likumdevējs ES noteiktajās regulās, likumos vai citos noteikumos, kas ir attiecināms uz personas datu apstrādātājiem. Datu bloķēšana vai dzēšana notiek brīdī, kad minētajos standartos beidzas noteiktais uzglabāšanas laiks, ja vien turpmāka datu uzglabāšana nav nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu.

 

III. Mājaslapas nodrošinājums un žurnālfailu izstrāde

1. Datu apstrādes apraksts un apjoms

Ik reizi, kad mūsu vietne tiek izmantota, īpaša sistēma automātiski reģistrē šādus subjekta datus:

(1) Pārlūkprogrammas veids un izmantotā versija;

(2) Lietotāja operētājsistēma;

(3) Lietotāja interneta pakalpojumu sniedzējs;

(4) Lietotāja IP adrese;

(5) Piekļuves datums un laiks;

(6) Tīmekļa vietnes, kas no lietotāja sistēmas tiek izsauktas ar mūsu mājaslapas starpniecību.

2. Datu apstrādes juridiskais pamats

Pagaidu datu un žurnālfailu uzglabāšanas juridiskais pamats balstās uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3. Datu apstrādes mērķis

IP adreses pagaidu uzglabāšana sistēmā ir nepieciešama, lai nodrošinātu vietnes piegādi lietotāja datoram. Lai to izdarītu, lietotāja IP adrese tiek saglabāta visas sesijas garumā.

Uzglabāšana žurnālfailos tiek veikta, lai nodrošinātu vietnes funkcionalitāti. Turklāt šie dati kalpo arī, lai optimizētu vietni un nodrošinātu informācijas tehnoloģiju sistēmu drošību. Šajā kontekstā dati mārketinga nolūkos netiek vērtēti.

4. Uzglabāšanas ilgums

Dati tiek dzēsti, tiklīdz izpildās to uzglabāšanas mērķis. Gadījumā, ja dati tiek ievākti tīmekļa vietnes nodrošināšanai, tie tiek dzēsti, kad attiecīgā sesija ir pabeigta.

Gadījumā, ja datus glabā žurnālfailos, tas notiek pēc (vēlākais) septiņām dienām, taču papildu uzglabāšanas arī ir iespējama. Šajā gadījumā lietotāju IP adreses tiek izdzēstas vai attālinātas, tādējādi klienta identificēšana vairs nav iespējama.

5. Apstrīdēšanas un likvidēšanas iespējas

Datu ievākšana un uzglabāšana žurnālfailos ir ļoti būtiska vietnes darbības nodrošināšanai, kas lietotājam nesniedz tiesības uz iebildumiem.

 

IV. Sīkdatnes

a) Datu apstrādes apraksts un apjoms

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mūsu vietni lietotājam draudzīgāku. Daži mūsu mājaslapas elementi pieprasa, lai izsaucēja pārlūkprogramma tiktu identificēta arī pēc lapas pārtraukuma, taču personas datu ievākšana netiek veikta.

Sīkdatnēs tiek uzglabāti nosūtīti šādi dati:

(1) fonti = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai atjaunotu pārlūkprogrammas fontus.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai no jauna pārlādētu CSS datni, aktualizējot lapu.

Maksimālais sīkdatņu dzīves ilgums ir 730 dienas.

Sīkdatnes tiek izmantotas arī lietotāju pārlūkošanas darbību analīzes nolūkos.

Tādēļ ir iespējams pārraidīt arī šādus datus:

_ga = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 2 gadus.

_gat = parametrs, ko Google Analytics izmanto, lai samazinātu vaicājumus.

_gid = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 24 stundas.

 

Veicot šādus tehniskās piesardzības pasākumus, ievāktie lietotāja dati tiek pseidonimizēti.

Tādējādi lietotāja datu piesaistīšana vairs nav iespējama. Dati netiek saglabāti kopā ar citiem lietotāja personīgajiem datiem.

Piekļūstot mūsu mājaslapai, lietotāji par sīkdatņu klātbūtni tiek informēti ar info baneriem, atsaucoties uz šo paziņojumu. Šajā kontekstā tiek arī pievienota norāde, kā pārtraukt sīkdatņu saglabāšanu pārlūkprogrammas iestatījumos.

Ja vēlaties atspējot izsekošanu, to iespējams izdarīt šī paziņojuma Google Analytics sadaļā.

b) Datu apstrādes juridiskais pamats

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

Juridiskais pamats personas datu apstrādei, analīzes nolūkos, izmantojot sīkdatnes, ir lietotāja piekrišana VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

c) Datu apstrādes mērķis

Tehniski nepieciešamo sīkdatņu izmantošanas mērķis ir atvieglot lietotājam vietnes izmantošanu. Dažas mūsu vietnes funkcijas nav iespējamas, ja sīkdatnes netiek izmantotas. Šim nolūkam ir nepieciešams, lai pārlūkprogramma tiktu atpazīta arī pēc lapas pārtraukuma.

Mēs pieprasām sīkdatnes šādām lietojumprogrammām:

(1) fonti = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai atjaunotu pārlūkprogrammas fontus.

(2) fullcss = Standard Cookie Variable, kas tiek izmantots, lai no jauna pārlādētu CSS datni, aktualizējot lapu.

Maksimālais sīkdatņu dzīves ilgums ir 730 dienas.

Lietotāju dati, kas ievākti, izmantojot tehniski nepieciešamās sīkdatnes, netiek izmantoti lietotāju profilu izveides nolūkos.

Analīzes sīkdatņu izmantošana ir paredzēta, lai uzlabotu mūsu mājaslapas un tās satura kvalitāti. Izmantojot analīzes sīkdatnes, mēs uzzinām, kā vietne tiek izmantota, tādējādi sniedzot iespēju pastāvīgi optimizēt mūsu piedāvājumu.

Tādēļ ir iespējams pārraidīt arī šādus datus:

_ga = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 2 gadus.

_gat = parametrs, ko Google Analytics izmanto, lai samazinātu vaicājumus.

_gid = Google Analytics unikālais identifikators, kas paredzēts lietotāja identifikācijai (klienta ID un laika zīmogs), standarta periods ilgst 24 stundas.

e) Uzglabāšanas ilgums un apstrīdēšanas un likvidēšanas iespējas

Sīkdatnes tiek saglabātas lietotāja datorā, tādēļ lietotājam ir pieejama pilna kontrole pār to izmantošanu. Mainot iestatījumus savā interneta pārlūkprogrammā, lietotājam ir iespēja atspējot vai ierobežot sīkdatņu pārsūtīšanu. Jau saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā var dzēst, ko iespējams izdarīt arī automātiski. Ja sīkdatnes tiek atspējotas, pastāv iespēja, ka dažas mājaslapas funkcijas nebūs iespējams izmantot pilnvērtīgi.

V. Personas datu nodošana trešajai personai

1. Tīmekļa vietnes operators

Datu apstrādes procesa ietvaros personas dati tiek nodoti tālāk aģentūrām, kam uzticētas tīmekļa vietnes un tehnisko pakalpojumu sniedzējiem. Pasūtījuma vienošanās tiek regulēta ar atbilstošu vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju.

2. Social Media Sharing poga

Vispārīgas piezīmes: Sociālo mediju spraudņi parasti darbojas tā, ka no katra vietnes apmeklētāja tiek iegūta IP adrese un viņa tālākās darbības pārlūkprogrammā tiek protokolētas. Tas var notikt pats no sevis, ja Jūs neaktivizējat pogu. Lai to novērstu, mēs lietojam Shariff-metodi. Tikai uzspiežot Share-pogu tiks izveidots tiešs kontakts starp sociālo tīklu un datu subjektu. Ja Jūs jau esat pierakstījies kādā no sociālajiem tīkliem, Facebook un Google+, tas notiks bez papildu logiem. Twitter parādās uznirstošs logs, kurā „Tvītu“ vēl ir iespējams apstrādāt. Ar to Jūs varat publicēt mūsu saturu sociālajos tīklos bez iespējas izveidot pilnīgu Surf-profilu.

Facebook

Mūsu tīmekļa lapa satur sociālā tīkla Facebook (Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, ASV) spraudņus. Tomēr ar Shariff-metodi Facebook pirmais uzzina par Jūsu IP adresi un mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu, ja Jūs esat aktivizējis pogu. Ja Jūs aktivizējat spraudni, ielogojoties Facebook, tad Facebook var piešķirt izmantošanu Jūsu lietotāja kontam.

Par tālāko Jūsu Facebook datu iegūšanu un izmantošanu mums nekas nav zināms un līdz ar to nav nekādas ietekmes. Detalizētāku informāciju par Facebook datu aizsardzību Jūs varat saņemt de-de.facebook.com/policy.php. Uz to, kā rīkoties un kā atspējot sīkdatnes, tiek norādīts šajā paziņojumā par datu aizsardzību.

3. YouTube-Video

Mūsu mājaslapā dažkārt tiek ievietoti Youtube video, kas tiek saglabāti pakalpojuma sniedzēja Youtube serverī un kurus var atskaņot, izmantojot mūsu mājaslapu. Ar video iekļaušanu tiek aktivizēta iespēja paplašinātiem datu aizsardzības iestatījumiem. Kad Jūs atskaņojat šos video, Jūsu datorā tiks saglabātas Youtube-sīkdatnes un DoubleClick-sīkdatnes un, iespējams, dati tiks pārsūtīti uz Google Inc. (Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV) kā Youtube operatoru.

YouTube vietnē saglabāto videoklipu atskaņošanas laikā pakalpojumam Google Inc. kā YouTube operatoram un DoubleClick tīkla operatoram tiks nosūtīta šāda informācija: IP adrese un sīkdatņu-ID, specifiskā adrese, kas apmeklēta mūsu vietnē, sistēmas datums un apmeklējuma laiks, Jūsu pārlūkprogrammas identifikators. Šo datu nosūtīšana notiek neatkarīgi no tā, vai Jums ir Google lietotāja konts, no kurā Jūs esat pierakstījies, vai Jums nav sava lietotāja konta. Ja Jūs tādā veidā esat pierakstījies, šie dati, iespējams, no Google tiks tieši piesaistīti Jūsu kontam. Ja Jūs nevēlaties piesaistīšanu savam profilam, ir nepieciešams izrakstīties no sava konta, pirms tiek aktivizēta video atskaņošanas poga.

YouTube jeb Google Inc. saglabā šos datus kā lietotāja profilu un attiecīgi izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai tīmekļa vietnes pielāgošanas nolūkos. Šāda datu izmantošana (arī lietotājiem, kas nav pierakstījušies) tiek veikta, lai sniegtu piemērotu reklāmu un informētu citus lietotājus par Jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības apstrīdēt šo lietotāja profila veidošanu un, lai tās realizētu, ir jāvēršas pie Google kā Youtube operatora.

4. Google Maps

Šī interneta vietne lieto Google Inc karšu programmatūru Google Maps. Izmantojot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat automātiski apkopoto datu ievākšanai, apstrādei un lietošanai, ko veic Google un tā pārstāvji. Google Maps lietošanas noteikumi. Papildu informāciju par datu vākšanas mērķi un apjomu, kā arī apstrādi, ko veic Google, Jūs iegūsiet šajā informācijas vietnē.

VI. Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar ES Datu aizsardzības regulu Jums ir šādas tiesības: Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iegūt par tiem informāciju (VDAR 15. pants).

Ja tiek apstrādāti nepatiesi personas dati, Jums ir tiesības tos labot (VDAR 16. pants).

Ja pastāv juridiski noteikumi, Jūs varat pieprasīt apstrādes dzēšanu vai ierobežošanu, kā arī apstrīdēt datu apstrādi (VDAR 17., 18. un 21. pants).

Ja esat piekritis datu apstrādei, vai pastāv datu apstrādes līgums, un datu apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras, Jums ir tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants).

Ja izmantojat savas iepriekš minētās tiesības, AHK (Baltijas valstis) pārbaudīs, vai ir ievērotas juridiskās prasības.

Attiecībā uz sūdzībām par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar atbildīgo uzraudzības iestādi:

Vācija:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30,

D-53117 Bonna

Tālrunis: 0228 997799 – 0

Fakss: 0228 997799 – 550

E-pasta adrese: poststelle(at)bfdi.bund.de

Mājaslapa: http://www.datenschutz.bund.de

Latvija:

Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-11,

Rīga, LV-1011

Tālrunis: +371 67 22 31 31

Fakss: +371 67 22 35 56

E-pasta adrese: info(at)dvi.gov.lv

Mājaslapa: http://www.dvi.gov.lv/lv/ 

 

 

Facebook