Vai Jums ir jautājumi? Tad sazinieties ar mums:

Inga Hofmane
info.lv@ahk-balt.org
+371 67322301

Facebook